Beschikbaarheid

Prijslijst Vlindertuyn – Nederhorst Den Berg

Kavel Naam Kavel opp. c.a. Koopsom v.o.n.
1 Distelvlinder 529 m2 In optie
2 Citroenvlinder 488 m2 Verkocht
3 Boomblauwtje 370 m2 In optie
4 Vuurvlinder 323 m2 Verkocht
5.1 Argusvlinder 81 m2 Verkocht
5.2 Argusvlinder 81 m2 Verkocht
6 Koninginnepage 417 m2 Verkocht o.v.
7 Kolibrievlinder 416 m2 € 884.500,-

Incl. rieten dak voor woning nr. 4 Vuurvlinder en woning nr. 6 Koninginnenpage.

De vrij op naam (v.o.n.) prijzen zijn conform de technische omschrijving:

 • Grondkosten (eigen grond) (Inclusief mandelige weg)
 • Bouw- en installatiekosten
 • Aansluitkosten water, elektra en riolering
 • Honoraria voor architect, constructeur, makelaar, etc.
 • Verkoopkosten
 • Notariële overdrachtskosten
 • Bouwleges en Mandelige weg
 • Omzetbelasting, 21% BTW (wettelijke wijzigingen tijdens de bouwperiode worden doorberekend)
 • De koopsom is vast (met uitzondering van de wijziging van het BTW tarief). Loon- en materiaalkosten stijging tijdens de bouw worden niet doorberekend.
 • Modern sanitair volgens technische omschrijving
 • Tieleman keukencheque t.w.v. €7.500,- (uitgezonderd van woning 5.1 en 5.2 €1.500,-)

De vrij op naam (v.o.n.) prijzen zijn exclusief:

 • De eventuele financieringskosten zoals hypotheekakte notaris en afsluitprovisie hypotheek.
 • Kosten voor eventueel meerwerk.
 • Verhuiskosten
 • De eventuele waarborgsommen voor de levering van water en elektra, alsmede de aansluiting op het KNP, ZIGGO, etc. net.
 • Keuken
 • Bijdrage vereniging van Eigenaren (woningen Argusvlinder).

Rekening moet worden gehouden met de volgende bijkomende kosten:

 • Rentebijschrijving op de grondprijs vanaf het moment dat door verkoper en/of de aannemer schriftelijk aan koper is bevestigd dat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan.
 • Rentepercentage grond 5% vanaf het moment 15 augustus 2020 te berekenen.
 • Rente achterstallige bouwtermijnen, te rekenen vanaf het gereedkomen van het betreffende onderdeel van de bouw.
 • De rentes worden betaald bij het passeren van de transportakte.
 • Alle vergunningen vanuit de overheid onherroepelijk en bruikbaar zijn.
 • Tieleman keukencheque €7.500,- (alleen voor nummer 1 t/m 4, 6 en 7) uitsluitend te besteden bij Tieleman Keukens te Middelharnis; Voor de woningen 5.1 en 5.2 is een stelpost opgenomen voor €1.500,- voor aankoop keuken, ook deze is alleen te besteden bij Tieleman keukens te Middelharnis.

Genoemde stelposten zijn niet verrekenbaar:

 • Alle woningen dienen onherroepelijk te zijn verkocht.